Kontaktinfo: susanne@abctruckkompetens.se  Tel: 0706-162980     copyright © abctruckkompetens
ABC Truckkompetens
START TRUCK REPETITION UTFÄRDARE HLR    
En utbildning för dig som utfärdar Körtillstånd

En utbildning för dig som har en chef eller arbetsledarroll och skall utfärda
Körtillstånd för truckförare.

Tidsåtgång: 8 timmar

Vi går igenom din arbetsplats både praktiskt och teoretiskt enligt följande:

   -Arbetsmiljölagen
   -Ansvarsfördelning
   -Arbetsgivarens ansvar
   -Praktisk inriktning på den egna arbetsplatsen.
   -Checklistor
   -Säkerhets förebyggande åtgärder.
   -Truckteori
   -Kunskapsprov

Utbildningen är företagsanpassad och sker ute hos kund.


Vad säger lagen?

AFS 2001:1, 2003:4 och 2008:15 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Skrivingarna innebär att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om:
Arbetsmiljöregler
Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa? och olycksfall.
Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.
Arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö.
Dessutom ska de ha kompetens för att driva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven förtydligas i de allmänna råden.

AFS 2006:5 ANVÄNDNING AV TRUCKAR:
“En truck får enbart användas av person som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den på ett säkert sätt. Den som leder och övervakar arbetet med truckar ska ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Det finns särskilda kurser för dem som leder och övervakar arbete med truckar.”

Kontakta: Susanne Altsund för mer information