Kontaktinfo: susanne@abctruckkompetens.se  Tel: 0706-162980     copyright © abctruckkompetens
ABC Truckkompetens
START TRUCK REPETITION UTFÄRDARE HLR    
Repetitionsutbildning för truckförare

En utbildning för dig som tidigare genomgått en truckförarutbildning.
Syftet med utbildningen är att säkerställa truckförarens kompetensnivå.
Samt att hålla denne uppdaterad på lagar och säkerhetskrav.

Tidsåtgång: 8 timmar

Kursinnehåll:

    -Praktisk körkontroll
    -Daglig tillsyn
    -Tillbuds rapportering
    -Säkerhet/skadeeliminering
    -Truckens arbetsätt
    -Aktuella säkerhetsbestämmelser
    -Det straffrättsliga ansvaret

Utbildningen är företagsanpassad och sker ute hos kund.

Vad säger lagen?

AFS 2006:5 ANVÄNDNING AV TRUCKAR:
”En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Repetitionsutbildning och fortbildning är viktigt för att upprätthålla en säker truckanvändning.”

Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildning vid större förändringar i arbetet. Repetitionsutbildning ger möjlighet till attitydspåverkan när det gäller truckhantering.
Riskmedvetenhet samt vilja att följa gällande uppsatta regler.

Kontakta: Susanne Altsund för mer information.