Välkommen till ABC Truckkompetens
Företagsanpassade utbildningar

Utbildning är lönsamt!

Målet med mina utbildningar är inte endast att truckföraren skall bli certifierad.
Utan att utbilda en säker, effektiv och ansvarskännande truckförare.

En utbildad truckförare minskar risken för skador på personer, gods och truckar.
Arbetet blir effektivare, med ökad produktivitet som följd.
Med andra ord har både ditt företag och dina anställda allt att vinna på utbildning.

Utbildningen är företagsanpassad och sker ute hos kund.
Tidsåtgång varierar mellan 1-5 arbetsdagar. Beroende på förkunskaper enligt TLP10.
Vi utför även utbildning på kvällar och helger.

Vi är Certifierade enligt TYA, Transportfackets Yrkes och Arbetsmiljönämd.
Truckutbildningen följer TLP10, Truckläroplanen 2010.
Enligt Arbetsmiljöverkets krav.

ABC Truckkompetens
Ekonomi genom säkerhet
tKontaktinfo: susanne@abctruckkompetens.se  Tel: 0706-162980     copyright © abctruckkompetens
ABC Truckkompetens
START OM MIG KONTAKT UTBILDNINGAR REFERENSKUNDER ARBETSMILJÖVERKET TRUCKKÖRTILLSTÅND